Life Building International

De aarde is in de greep van nooit eerder geziene uitdagingen. Sociale, economische, politieke en ethisch uitdagingen en crises binnen besturen en regeringen, laten organisaties, landen en hele regio’s wankelen. Deze uitdagingen verslechteren de onderlinge menselijke relaties en creëren onzekerheid voor de toekomst.

Een antwoord op onzekerheid voor de toekomst is preventief investeren in levens van mensen en de ontwikkeling van gemeenschappen. Life Building International wil – door middel van strategische programma’s voor menselijke ontwikkeling – duurzaamheid, kennis en capaciteit onder de mensen opbouwen. Nu de crisis verder escaleert willen we als organisatie een schuilplaats bieden voor training, programma’s en projecten om stabiel te blijven in onzekere tijden.
We willen een toevluchtsoord zijn en mensen toerusten om met succes door deze tijden – en crises die ermee gepaard gaan – te kunnen navigeren. Dit is het moment voor inspiratie en innovatie!