Kids Home

Op dit moment helpen we een gezin en een kindertehuis in Indonesië die kinderen opvangen. Vanwege familieomstandigheden, financiële tekorten of opvoedingsproblemen kunnen sommige kinderen niet thuis blijven wonen. Ook door de Corona-situatie verliezen veel gezinnen hun inkomsten en is er vaak een tekort aan maaltijden. LBI helpt het opvangende  gezin en het kindertehuis de kinderen weer liefde, hoop en geloof in de toekomst te geven. Aangezien we nauw samenwerken met deze projecten in Indonesië kunnen we dit op een persoonlijke en betrokken manier uitwerken. Indonesië kent geen sociale voorzieningen dus zijn mensen vaak aangewezen op ondersteuning van buitenaf. Binnen dit project worden kinderen geholpen met:

  • Opvoeding
  • Maaltijden
  • School
  • Herstel van gezinsleven.

Zo kunnen we de kinderen toch een Thuis aanbieden.

Alle hulp hiervoor is van harte welkom. Meer info over het project in Indonesië kunt u hier vinden.

Mocht u willen bijdragen aan onze activiteiten:
Met ingang van januari 2008 heeft de Belastingdienst Stichting Life Building Ministries aangemerkt als een ANBI-instelling. Giften/donaties zijn derhalve aftrekbaar. LBI is de handelsnaam van Stichting Life Building Ministries. Uw gift is van harte welkom op bankrekeningnr. NL43RABO01219.51.561 t.n.v. Stichting Life Building Ministries.

terug naar Targets