Migranten

Al jaren horen we over migranten die binnenkomen en mensensmokkel (human trafficking). Een actueel onderwerp maar ook een gevoelig terrein. Als LBI komen we regelmatig in aanraking met mensen die hiermee te maken hebben (gehad). Inmiddels hebben we al diverse nationaliteiten langs zien komen. Waaronder mensen uit Nigeria, Kameroen, Rwanda, Burundi, Eritrea en Pakistan. Ze zijn allemaal op zoek naar een betere toekomst of het nu is om politieke, religieuze of economische redenen. Ze zoeken een mensenwaardig bestaan. Wij kunnen geen verblijfsvergunningen afgeven of bepalen wie wel of niet mag blijven. Wel kijken we als LBI mee door middel van:

  • bijstaan op een waardige manier. We geloven in rechtvaardigheid, recht, respect voor leven en omzien naar de kwetsbaren;
  • het integreren van mensen in de maatschappij door middel van educatie en diverse praktische activiteiten;
  • administratieve bijstand.

terug naar Targets